NGÀN NĂM CHỈ MỘT CHỮ NGỜ, THẾ GIAN HỌC ĐẾN BÂY GIỜ CHƯA XONG.

Advertisements
4 Comments

4 thoughts on “NGÀN NĂM CHỈ MỘT CHỮ NGỜ, THẾ GIAN HỌC ĐẾN BÂY GIỜ CHƯA XONG.

  1. “Ngàn năm chỉ một chữ ngờ
    Thế gian học đến bây giờ chưa xong”
    Bởi vì còn mải đếm đong
    Dễ gì bằng mặt, hài lòng thành ra…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s