VIỄN VÔNG !

Có những nổi buồn
Không đáng giá một xu.
Mà nó cứ lù lù trước mặt 
Nếu nó chẳng che ngang tầm mất
Thì chẳng có gì ta phải bận tâm.
Bởi thế nên dù muốn lặng căm
Cũng chẳng thể âm thầm buông bỏ.
Lòng dặn lòng
Chỉ là chuyện nhỏ
Cũng chỉ là cơn gió thoáng qua thôi…
Cứ xem như gia vị của cuộc đời
Thêm chấm phá cho tròn vai diễn.
Dẫu sao…
Đây cũng chỉ là những lời bao biện
Suốt cả đường đời còn bao chuyện viễn vông ?
Tiếc rằng ta chẳng phải là con thú nhồi bông,
Vẫn thịt xương da, máu đỏ tanh lòng…
Và đầy dẫy nhưng nơ _ron thần kinh nhạy cảm.
Đừng nghĩ mây đen khiến bầu trời ảm đạm
Rồi hoan hỷ với những gì rực sáng sau cơn mưa.
Cứ nhủ đừng nghĩ chuyện hơn thua
Mà chẳng thể ngăn lòng chua chát.
Vẫn biết tình đời thường đen bạc
Nhưng có mấy ai chẳng khao khát thuốc trường sinh !
2/4/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s