YÊU THỜI NAY !

Tình cảm bây giờ chúng nó phiêu,
Gặp nhau buổi sáng…xế chiều yêu !
Chưa tường ,chưa tận …hơi chưa tỏ,
Sống gấp bon chen chúng hoá liều .

“Thời thế cho nên phải thế thôi” !
Za lô, Fây_Bút , chúng lên đời.
Tự do chả có ai ngăn cấm
Cha Mẹ buông tuồng mặc sức chơi.

Chữ trinh xưa quý tợ ngàn vàng,
Thời buổi bây giờ bị “bỏ hoang” .
Bởi thế cho nên nhiều thảm cảnh,
Chuyện chẳng trông mong hoá muộn màng.

Xã hội, nhà Trường với Phụ Huynh ,
Sẻ chia trách nhiệm chữa phân minh.
Quan tâm chăm sóc chưa chu đáo
Bỏ mặc con em giữa ái  tình.

Ngẫm chuyện yêu nay cứ như đùa,
Gia phong luật lệ cũng chào thua.
Vị thành niên đã sành hương lửa,
Rất dễ sa chân  chốn lọc lừa.

Giữa buổi giao thời phải bó tay,
Tràn lan phim ảnh của Trời Tây.
Chê bai văn hoá mình lạc hậu,
Học hỏi  người ta khéo đặt bày.

Chữ Trinh  rẻ rúng tựa như bèo,
Nên chẳng ngại ngùng trước cám treo.
Hiện đại văn minh  đầy trót lỡ,
Tương lai ai biết  để bày keo…
14/11/2018
Khlaphnum

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s