YÊU MÌNH ÊN !

Nhà Tui ở tận Miền Tây,
Phù Sa nước ngọt vườn đầy trái ngon.
Hồi Tui đi học Sài Gòn,
Quê mùa như trái bòn bon ngọt lành.
Nhưng lòng chân chất tươi xanh,
Bề ngoài trọng dạ  chân thành như nhau.
Nói năng chẳng được ngọt ngào,
Một lời đã hứa lúa rau vẹn gìn.
Có nhiều bạn gái xinh xinh,
Nghe thương hổng dám tỏ tình …sợ quê.
Sợ quê mùa quá họ chê,
Họ còn  đùa cợt ê chề lắm luôn.
Suy đi nghĩ lại thấy buồn ,
Cho nên  từ ấy tôi thường đăm chiêu.
Góc sân ghế đá chiều chiều,
Mình ên ngồi đó buồn hiu lặng nhìn.
Ghét mình  chẳng có tự tin,
Cứ ôm ấp cái bóng hình trong tim.
Nhiều khi cũng muốn đi tìm,
Gặp rồi…mà vẫn lặng im bao lần..
Tội cho ghế đá góc sân,
Thời gian phải chịu mòn dần một bên..
Khổ thân yêu có mình ên,
Tương tư cứ phải vững bền tương tư .
16/9/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s