ƯỚC VỌNG !

Chiều nay gió rưng rưng bổng lạ,
Cánh Phượng Hồng tơi tả lối đi…
Cũng vừa kết thúc mùa thi,
Hai hàng Phượng vẫn thầm thì trong mưa.

Còn sót lại đong đưa trong gió,
Những chùm Hoa Phượng đỏ liêu xiêu.
Như lời tạm biệt dấu yêu,
Một mùa Phượng nữa còn nhiều nổi lo.

Thêm một lứa Học Trò giả biệt,
Những niềm mơ tha thiết trắng trong.
Vào đời với những ước mong
Vẹn nguyên nhiệt huyết lửa hồng trong tim.

Như chim non đi tìm ước vọng,
Có biết chăng cuộc sống chông chênh ?
Chỉ mong ý chí trui rèn,
Bền gan nung nấu ngày thêm vững vàng.

Đời đâu thể như trang sách vở,
Nên em đừng bỡ ngỡ làm chi.
Thêm mùa Hạ nữa ra đi
Để cho ước vọng phân kỳ tương lai.
2/7/2018.
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s