TỪ ĐÂY !

Bao lần thức trắng đêm thâu,
Mà ngày xưa biết tìm đâu bây giờ?
Thưa dần cả những giấc mơ,
Hoàng hôn buông xuống thẩn thờ, miên man…
Cõi lòng trống rổng, thênh thang,
Trái tim thì đã bỏ hoang lâu rồi!
Nhắm mắt đếm thời gian trôi,
Mặc cho thế sự tình đời đảo điên.
Dằn lòng với nổi niềm riêng,
Dù cay dù đắng cũng miền dấu yêu.
Cho bao nhiêu? nhận bao nhiêu?
Thì đời ta vẫn trăm chiều trái ngang.
Đành thôi! số kiếp lỡ làng,
Cho nên dù lắm bẽ bàng lòng ta,
Cho đù lắm lắm xót xa,
Chỉ riêng một chữ vị tha trong lòng.
“Cuộc đời sắc sắc không không”
Từ đây dù đục , dù trong chẳng màng.
Mặc ai say đắm địa đàng,
Sẵn sàng dâng cả thế gian cho người.
15/10/2009
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s