Trồng cây si.

“Yêu nhau mấy Núi cũng leo”
Nhưng mà khổ nổi anh nghèo quá đi !
Con tim chân chất yêu vì,
Cho nên trước ngõ , cây si cố trồng
Chỉ là một chút ước mong,
Được em để ý cho lòng anh vui.
Nếu như em đã biết rùi,
Thì ra ngoài ngõ mời lơi vào nhà.
Anh về thưa với mẹ cha,
Vay tiền mua rượu với trà qua đây,
Cau trầu vườn có sẵn này,
Để anh khỏi phải trồng cây si hoài !
8/8/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s