TRỘM LÀM THƠ !

Lâu lâu ta lại “xé rào”
Làm vài câu đỡ khát khao cháy lòng.
Tiếc là công việc chưa xong,
Lu bu chữ nghĩa chẳng đồng khó cân.
Nổi lo đang chiếm bội phần,
Câu thơ héo hắt bâng khuâng não nề.
Lén “nhìn” Nàng tí đã phê,
Bỏ qua công việc bộn bề nâng niu.
Nàng la : đừng tưởng cưng chìu,
Lơ là một chút liu điu nữa rồi !
Thôi đành chỉ bấy nhiêu thôi,
Vội gì ? còn có cả đời yêu thơ….
15/10/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s