TRÒ ĐÙA LƯƠNG TÂM !

Sự cố xảy ra thật là oan nghiệt
Gần chục con người thiệt mạng vong thân.
Nổi đau thương gấp bội muôn phần.
Nào đâu chỉ thân nhân người đã khuất,
Những chiếc áo blu cũng nhiều oan ức.
Cái phủi tay quyền chức đã gây ra.
Cùng với dã tâm thủ đoạn gian tà
Họ liên kết gây ra nhiều bất lợi.
Chuyên “mớm cung” phải đâu là chuyện mới,
Mánh khoé tinh đời ẩn chứa gian manh.
Tội cho em với ý thức trong lành,
Ngờ đâu bẫy đã dành riêng sẵn lối.
Hãy vững tin mình chẳng làm nên tội
Dẫu trò đời cứ vội vã oan khiên.
Hãy hiên ngang mình chẳng phạm lời nguyền,
Tâm trong sáng vẹn nguyên lòng nhân ái.
Lũ gian tham vẫn đang tâm hãm hại,
Nhưng cuối cùng lẽ phải sẽ lên ngôi.
Đứng bên em còn có triệu triệu người
Mong công lý sẽ rạng ngời soi chiếu.
Ta tự hỏi vì đâu đành cam chịu ?
Phán xét vô tri, giọng điệu vô lương.
Sự vô tâm đạt đến bất bình thường
Mà chân lý khó lường bao nông nổi.
Ai cho phép họ ngang nhiên áp tội
Một phận đời nóng vội đến vô minh ?
Chứng cứ ,dụ cung…đầy dẫy bất bình
Đã chạm đến niềm tin vào công lý.
Có phải chăng sự tham lam , ích kỷ
Bất chấp ,lạnh lùng, thô bỉ , trơ gan ?
Hỏi vì đâu trơ tráo đến ngang tàng ?
Hỏi vì sao họ sẵn sàng dẫn dắt
Mọi chuyện ra khỏi đường ray sự thật
Che đậy mọi điều bất chấp niềm tin.
Không lẽ tim kia chẳng có chút tình ?
Hay chân lý đã thay hình đổi bóng ?
29/5/2018.
Khlaphnum
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s