TRẦM TƯ !

Trầm tư nào phải do trời,
Dù mưa dù nắng, sương rơi cũng sầu…
Trách người …người ở tận đâu ?
Trách chi chiếc lá úa mầu vàng hoe.
Gió đưa gió đẩy lặc lìa
Rụng phơi lối nhỏ ai kia đi về.
Trách chi tà áo vân vê
Thương cho cái nhớ , câu thề gãy đôi.
Trầm tư nào phải do trời,
Trời mưa chớ nghĩ ngậm ngùi thế gian .
Người dây phải mối vương mang
Lòng sầu trời đất cũng nhàn nhạt theo.
Tâm tư đang nhuốm bọt bèo,
Sầu giăng trước mặt, tình treo lỡ làng.
Cơ trời phải chịu tiếng oan,
Bởi lòng người mãi muộn màng…trầm tư !
8/7/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s