TÔI ĐI KIỆN !

(Thơ vui )

“Thuở ấy nào tôi có biết gì ? “
Kinh doanh đang phất chẳng lo chi.
Tiệm game  chẳng phải lo thu nhập,
Bạc cắc vô đều chút tự ti …

Rồi một ngày kia ở xóm bên ,
Khai trương Phòng nét…  hát vang rền .
Bao nhiêu khách củ giờ qua đó
Bỏ lại mình tui đói muốn rên !

Hôm qua đọc báo thấy ly kỳ,
Họ kiện nhau vì Chiếc tắc xi.
Hết khách chõng chơ nằm một đống .
Miếng ăn vuột mất thiệt oan nghì ?

Nghĩ lại bây giờ mới thấy ngu,
Miếng ăn bị “cướp”  chẳng lu bù.
Nay theo “luật mới “ ta đòi lại
Lý lẽ cho thằng ấy bỏ bu.

Phen này ta quyết tâm đi kiện
Phòng Nét xóm bên hút khách ta.
Đừng tưởng  nhiều tiền mà ép uổng
Coi chừng ta mét với quan nha !
30/10/2018
Khla phnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s