TOÁN TÌNH !

Nghe đồn chín chín phần trăm,
Đàn ông trần thế ngấm ngầm lăng nhăng.
Mới nghe qua thấy thất thần,
Suy đi nghĩ lại đồng cân thôi mà !
Đàn ông mà đã trăng hoa ,
Thì kèm theo mấy đàn bà, vài Cô…
Hai tay bắt cá…lùa vô
Ngoài ra thêm mấy ả Bồ, tình nhân !
Suy ra lại thấy thất thần,
So chi cái số thập phân thêm buồn.
Chỉ cần so sánh tương đương,
Giải ra nghiệm số chính phương cho lành !
18/11/2018
Khlaphnum

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s