TƠ THỪA !

Lâu lâu ghé lại vườn thơ,
Tiếng thơ da diết nổi chờ đợi ai ?
Lẫn trong hiu hắt đêm dài,
Đóa Quỳnh vẫn thắm tựa ngày xa xưa .
Cuối mùa gom chút tơ thừa,
Tình thơ_yêu dệt bao giờ mới xong ?
Cõi tình khắp chốn  mênh mông,
Biết đâu thừa mối tơ hồng nhân duyên.
106/2010.

 

Khlaphnum.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s