TÌNH CỜ…

Tình cờ lục trang sách cũ,
Rơi ra tấm ảnh năm nào.
Lớp mình dường như chưa đủ
Một miền ký ức nao nao…

Chắc gì đã nhận ra nhau
Dẫu trong một lần chạm mặt.
Bởi từ ngày ta chia cách,
Bao người chẳng có tin thư.

Lặng nhìn trào nổi tâm tư,
Vài khuôn mặt còn tươi rói
Dẫu chưa một lần gặp lại
Lìa Thầy ,bỏ bạn đi xa…

Đã gần bốn mươi năm qua
Ước mong một lần gặp gỡ
Dẫu cho đường đời cách trở
Để cho ký ức …ngọt ngào.
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s