THU NHẠT NHÒA !

Gió Thu chiều nọ ngỡ ngàng,
Tin sương mỏng mảnh về ngang cuối trời.
Hay tin Đông sắp đến nơi,
Nghe đâu  gió bấc thổi rời rạc xa…
Đêm Thu thấp thoáng trăng ngà ,
Dường như mây gió thiết tha đượm buồn,
Chia ly nào khỏi vấn vương,
Lòng người lan toả vô thường gió trăng.
Đã không trọn vẹn tình bằng,
Thì như Chú Cuội với Hằng Nga thôi.
Thế gian còn lắm vẽ vời,
Mấy ai  giữ nổi cuộc chơi mặn mà.
Ngày Đông còn ở nơi xa ,
Mà sao Thu lại nhạt nhoà thế kia ?
29/9/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s