THEO DÒNG…

Lần này chắc chắn sẽ buông thôi,
Sức cạn tàn hơi mõi lắm rồi.
Duyên hết  còn chi lưu luyến nữa
Tình phai  níu kéo   chỉ pha phôi.
Trong lòng rối rắm còn lo nghĩ,
Ngoài mặt thản nhiên  chấp sự đời.
Phần số làm sao mà biết trước,
Theo dòng ngã rẻ cũng đành trôi.
29/12/2018.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s