THẤT NGHỆP .

Chủ Hãng chê già họ chẳng thuê,
Lẽ nào quảy nóp trở về quê?
Vợ đang mong ngóng từng xu lẽ,
Con vẫn chờ đem học phí về.
Cứ ngỡ lên thành tìm việc dễ
Nàò hay ở phố khó  nhiều ghê
Phận nghèo chật vật lo sinh kế ,
Cả giấc mơ hoang cũng nảo nề.
6/9/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s