SOẠN LẠI CUỘC ĐỜI !

Cuối năm soạn lại cuộc đời,
Xoè bàn tay trắng chẳng dôi xu nào !
Nợ nần vây khốn lao đao,
Quanh năm vất vả dám nào nghĩ ngơi.
Bán buôn chẳng đủ đóng lời,
Bao nhiêu vốn liếng cứ rơi rụng dần.
Chẳng buồn than cực tấm thân,
Chỉ mong may mắn thêm phần khách đông.
Chắt chiu tích luỹ từng đồng,
Nuôi con, gom góp trả xong nợ đời.
Mười hai tháng chẳng dám chơi,
Mặc cho đau ốm rã rời cũng cam.
Gió mưa cũng cố mà làm,
Không cày một buổi là thâm nợ liền.
Người đời cứ tưởng là siêng,
Ai hay mãnh lực đồng tiền cuốn đi.
Cái duyên cái số lạ kỳ,
Lại thêm điều tiếng thị phi ngập tràn.
Nghiệp duyên đành phải vương mang,
Đã nhờ Táo hỏi Ngọc Hoàng bao phen.
Vậy mà chưa rõ trắng đen,
Chắc là chúa chổm  vững bền trần gian.
Cuối năm ghi chép mấy hàng,
Để xem phải chịu lầm than mấy đời ?
25/12/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s