NỔI NIỀM TRĂNG !

Xưa kia ai vẽ Trăng vàng,
Rồi đem treo giữa không gian một mình.
Khi vui Trăng thật là xinh,
Khi buồn Trăng khuyết vô tình Trăng phai.
Hằng Nga tên gọi trang đài ,
Khen ai lại khéo đặt bày cung Trăng !
Để cho Cuội với Chị Hằng,
Ngàn năm vẫn cứ vương mang chuyện đời.
Người ta doạ xé làm đôi,
Bị Hàn Mạc Tử rao mời người mua…
Người đem Trăng để trêu đùa
Chẳng ai thương giúp che mưa lạnh lùng.
Đỗ thừa hai chữ riêng chung,
Nói ra tâm sự ngại ngùng quá thôi.
Cô đơn lơ lửng giữa trời,
Kệ người đàm tiếu Trăng trôi…một mình !
Mặc cho ai bán , ai xin
Ngàn năm Trăng vẫn chung tình thế gian .
27/8/2018
khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s