NỔI LÒNG HAI LÚA !

(Thơ sầu )

”Con Vua thì lại làm Vua”
Còn con Hai lúa đã thừa biết thân.
Phải lo học tập chuyên cần,
Mới mong đỗ đạt thành nhân rỡ ràng.
Mẹ Cha cơ cực gian nan,
Nợ nần gom góp sẵn sàng cho con.
Bao nhiêu năm tháng mõi mòn,
Chỉ mong con trẻ sắt son một lòng.
Học hành đỗ đạt tinh thông,
Thay đời, đổi vận tươi hồng tương lai.
Mẹ Cha nở mặt, nở mày,
Xóm Làng yêu mến, vui lây , tự hào..
Ước mơ chẳng phải là cao,
Mà niềm hạnh phúc dạt dào trong tâm.
Sáng nay Hai lúa tối sầm
Nhựt trình đăng rõ cái âm mưu cùn.
Con quan lại cứ ung dung
”Học tài thi phận”…cái buồn nào hơn !
Bao năm áo rách vai sờn,
Nợ nần ,vay góp…trắng trơn cuộc đời.
Con quan đi học cho vui,
Tới ngày thi đã có người lo toan.
Điểm thi phù phép an toàn,
Ngành nghề dọn sẵn cho con quan rồi.
Hai lúa ấm ức lệ rơi,
Thôi về làm ruộng suốt đời như Cha.
Mới hay trong cõi ta bà,
Con Vua, con Lúa khó mà như nhau .
20/7/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s