NHỚ THƠ !

Đã dặn lòng thôi chớ nghĩ  Thơ,
Bao nhiêu công việc muốn  bơ phờ.
Đong đưa chiếc võng sao mà nhớ
Nghe tựa lòng ai trách hửng hờ.

Đêm nằm mõi mệt còn trăn trở,
Giấc ngũ chưa về dạ đã mơ.
Vẳng vẳng lời ai than với thở,
Cả thèm  cứ phải giả làm lơ…

Canh trường giấc ngũ cứ cầu cơ,
Bóng tối màn đêm mãi lửng lờ
Nhắm mắt mà lòng luôn rộng mở
Giấc  nồng chẳng đến…lại làm thơ.

Thôi nhé đừng ai thêm gợi mở
Lo xong  mọi việc sẽ bù Thơ.
Lòng riêng quyến luyến  bao nhung nhớ  ,
Hơn cả người thương mãi đợi chờ !
23/10/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s