NHẬT KÝ TẾT 2019.

MÙNG 1.

Một vòng hương lễ kính tiền nhân,
Chúc tết bà con khắp xa gần.
Mùng một đi qua đà quá nữa
Anh em bày tiệc  để mừng xuân

Chỉ mới vài lon mặt đỏ bừng,
Nghe lòng rộn rã với lâng lâng…
Tình xuân như thắm trong tâm khảm
Gạt hết niềm riêng chẳng ngại ngần .

Tàn tiệc ta vào mộng với xuân,
Ngoài kia xe cộ vẫn không ngừng .
Từng đoàn hối hả cùng xuân mới
Phơi phới niềm vui khắp cõi trần.

Thức giấc vẫn còn xiêu bước chân
Bao nhiêu phiền muộn đã tan dần .
Ngồi trông quán xá mình thơ thẩn
Con, Vợ lên chùa thỉnh nén  nhang…

Ngày đầu vội vã đã dời chân
Mồng một khoan thai bước ngập ngừng.
Ngày mới còn vương trong ánh mắt
Cho đời vẹn vẻ khúc tình thân .
5/2/2019 ( mồng một tết Kỷ Hợi )
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s