NGÔN LỜ…

“Lời nói không mất tiền mua”,
Cho nên họ cứ nói bừa cho xong.
Mặc thiên hạ chẳng hài long,
Miễn sao “né” khỏi “cuồng phong” miệng đời.
Đau lòng lắm lắm ai ơi !
Từ nhà Mô Phạm đến người quyền cao.
Những bài đạo đức hôm nào,
Còn say sưa giảng quên sao được nè !
Thủ trưởng một mực bao che,
Rằng quân ta giỏi chẳng hề dối gian.
Đến khi mọi việc lỡ làng ,
Nín khe như chẳng liên can mọi bề.
Cái văn hoá thật đáng chê,
Công dân giáo dục,thói lề ở đâu?
Vì sao nên nổi cơ cầu ?
Vì danh? Vì nghĩa ? Ơn sâu ? vì tiền ?
Tâm hồn trong trắng vẹn nguyên ,
Còn đang khoảnh khắc ngoan hiền vô tư.
Ai gây nghịch cảnh bây chừ ?
Lòng non bị nhiễm thói hư người đời.
Chấn hưng đạo đức người ơi !
Mai sau Dân tộc sáng ngời niềm tin .
23/7/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s