NGÀY NÀY…

Ngày này năm nớ nó nằm nôi,
Nhắc những ngày nao…nhớ ngậm ngùi.
Nhỏ nhắn   , ngu ngơ  nhiều ngốc nghếch
Nam nhi nảy nở   nó nên người.

Nội nhà nhỏ nhất Ngoại nâng niu,
Nông nổi nhăm nhe , Ngoại nhắc nhiều.
Nũng nịu , ngược ngang người ngán ngẫm
Ngoại ngồi nhắc nhở nó nằm nheo.

Nhanh nhỉ ! năm này ngoại ngũ niên,
Nhiều năm nung nấu nổi nhân nguyền.
Nhoc nhằn , nhẫn nhuc ,nhiều nông nổi,
Ngán ngẩm ,ngó nghiêng…nó nhắm nghiền…

Nằm nghe nhạc nhẹ nó nôn nao,
Nốt nhạc ngân nga nổi ngọt ngào.
Ngót “ngũ ngũ” niên nên náo nức,
Ngóng ngày nổi nến nó nao nao.

20/1/2019
khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s