MUỘN….

Giờ đây thì đã muộn rồi,
Đêm đêm từng giọt buồn rơi đầm đìa.
Hiểu ra công đức sớm khuya,
Thì Thân Mãu đã vội lìa trần gian.
Dây tơ đứt khỏi cung đàn,
Trăm năm vạn hạnh bẽ bàng phù du.
Lửa yêu thương tắt thiên thu,
Lần dò trong cõi mịt mù thế nhân.
Còn đâu tiếng nói ân cần ?
Đâu lời nhắn nhủ tự thân vẹn gìn ?
Nén nhang khấn vái hương linh,
Trăm năm tiếc nuối ân tình dỡ dang…
Dẫu sao cũng đã muộn màng,
Nén lòng trong buổi Vu Lan lại về.
11/8/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s