MỘNG MỊ !

Đêm qua mộng mị thấy người hôn,
Máu nóng trong tim , thở dập dồn .
Gường chiếu tanh bành trong hỗn độn.
Xiêm y tơi tả thiệt chôn bôn.
Mơ màng ai gọi toan đi trốn,
Thức giấc Vợ kêu…hết cả hồn.
Sống ảo nên thường mơ lẫn lộn.
Mới vừa chợp mắt vẫn còn nôn.
2/9/2018.
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s