HÀNG VÚ SỮA .

Anh ghé qua hàng vú sữa em,
Định rờ…em bảo  chỉ cho xem.
Không sờ sao biết hàng tươi mới
Chẳng  nắn đâu hay có chín mềm
Láng mịn căng tròn mua được  giá,
Nhăn nheo , móp méo, biếu  không  thèm.
Thuận mua, vừa bán  anh bao hết
Biếu xếp phen này ghế vững  thêm !
10/9/2018
Khlaphnum

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s