HÀM TIẾU !

Đoá Hoa hàm tiếu thật xinh tươi,
Tựa Mỹ nhân đang nhoẻn miệng cười.
Lữ khách hồn say cơn luyến ái,
Mộng tình lơi lã một lần vui .
26/7/2018
Khlaphnum.
(Ảnh : Xuan Huong Nguyen )
HT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s