GIỖ NGOẠI !

Hai mươi năm lẻ đã qua đi,
Giỗ Ngoại năm nay lại đến kỳ.
Hình bóng trong con còn vẹn vẻ,
Dẫu già khắc khổ chẳng sầu bi..

Suốt cả một đời ngoại đã dâng,
Từ bi đất Phật cõi dương trần.
Kệ kinh sớm tối nhiều tâm đức
Công quả chuyên cần chẳng nệ thân.

Ngoại đã đơn cô sớm tuổi đời,
Phần con duy nhất Má mà thôi !
Vậy mà Má sớm ra thiên cổ
Tre phải khóc măng , đắng nghẹn lời !

Từ đó lòng già gắng sức tu,
Ngày ngày hai buổi mãi công phu.
Chỉ mong tích đức cho đàn cháu,
Trước lúc yên lòng trọn giấc Thu.

Ước nguyện đến ngày theo tổ tiên,
Xuôi tay nhắm mắt thật bình yên.
Phúc phần Ngoại đã gieo thành quả,
Cõi Phật dang tay trọn ước nguyền.

Buổi ấy ngoại đi vào cõi Phật,
Dẫu buồn nước mắt chẳng tuôn rơi.
Con thầm  cố gắng theo gương Ngoại ,
Trọn kiếp từ tâm sống ở đời.

Hôm nay con thắp nén hương thơm,
Nhắc nhớ ơn bà đã sớm hôm.
Chăm chút lo toan cho các cháu
Vào thời khoai độn giữa nồi  cơm.
13/12/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s