ĐừNG !

Xin đừng cật vấn trái tim tôi,
Những nổi niềm đau đủ  lắm rồi.
Để nó nằm yên như giấc ngũ,
Yêu thương từng giọt  lại vun bồi.

Giữa trái tim ta một bóng hình,
Dù ngàn năm nữa vẫn còn in.
Bởi do tạo hóa bày chung thủy,
Mãi mãi ta đau chỉ một mình.

Lòng ta chớ nghĩ  tựa ve sầu,
Ngưởi tưởng đang nhìn thấy giọt ngâu.
Nên ngỡ lòng ta đang ướt sũng.
Đừng mơ ta gục dưới niềm đau.

Có lẻ do ta đào huyệt mộ,
Niềm đau cải táng vẫn tươi nguyên.
Nỗi lòng trắc ẩn chưa tan hết ,
Lạc phách linh hồn vẫn  cứ thiêng !

4/2010
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s