ĐỜI HOA !

Còn tươi kẻ ngắm người khen,
Sắp tàn Ong Bướm chẳng thèm ngó nghiêng.
Nghìn năm chất chứa lời nguyền,
Càng nhiều hương sắc, lương duyên bẽ bàng !
30/7/2018
Khlaphnum.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s