ĐA MANG !

Ai cũng hiểu cuộc đời là như thế ,
Mà tâm tư chưa vẹn vẻ  sâu xa…
Vân vương mang  một triết lý ta bà
Bao cay đắng  xót xa còn dây mãi

Ai cũng hiểu thời gian không trở lại
Mà bao điều ngang trái chẳng thèm buông.
Lý trí đam mê vật chất tầm thường
Buông trôi cả những liệu lường thiết thưc.

Đời luôn có biết bao điều oan khuất
Mà lòng người chưa thức tỉnh tâm can.
Chỉ đến khi trong giây phút bẽ bàng,
Mới chua xót ngỡ ngàng trong nghịch cảnh .

Ai cũng nói tình đời luôn đỏng đảnh
Vẫn chạy theo ảo ảnh giữa đời thường
Chẳng nghi ngờ cạm bẫy bọn vô lương
Rồi sĩ diện và chán chường tuyệt vọng .

Bầu trời cao và muôn chiều gió lộng,
Đất vẫn bằng và trỗng trãi thênh thang.
Chỉ có lòng người ích kỷ đa mang ,
Vẫn cố chấp giữa địa đàng  khổ ải .
7/9/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s