CHUYỂN NGHỀ !

Quán Nét dẹp xong đã mấy ngày,
Xuống đường bán nước…ép luôn đây.
Ngày đầu mới mẻ chưa  nhiều khách,
Mấy bữa đồn xa họ ghé đầy.
Chả dám lãi lời cao chót vót.
Chỉ mong thu nhập  sống qua ngày.
Kính mời cô bác xa gần ghé ,
Ủng hộ cho mình sớm lướt phây .
15/11/2018
khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s