CHO MƯỢN…ĐẮNG CAY !

Nổi lòng vướng  lại u sầu,
Con Tim vỡ vụn còn đâu mượn hoài?
Chút hư hao với phôi phai,
Mảnh đời chìm_nổi mong ai cất giùm.
Tâm tình rơi vãi lung tung,
Chơi vơi , hụt hẩng chưa dùng bỏ hoang.
Có mượn thì mau mau sang,
Chất đầy một chiếc thuyền nan chở dần.
Câu thơ dệt thiếu mấy vần ,
Chờ đan thêm chút phong trần bỏ vô.
Đắng cay đã chứa đầy bồ,
Hỏi ai còn thiếu đây cho sẵn lòng !
20/6/2010
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s