BẾ TẮC !

Mười mấy năm rồi thật ngán ngao
Làm ăn thất bát khiến lao đao
Nhà đem thế chấp xoay vòng đảo
Ruộng bán người vây hết tiệt hào
Tứ hướng trông tiền đành sống ảo
Muôn bề thiếu lượng biết làm sao
Thời suy lép vế phường cao đạo
Mười mấy năm rồi thật ngán ngao.
13/9/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s