LỤC BÁT ĐỜI TÔI ! Phần 40 : VỀ QUÊ .

L40

Tháng chín một chín tám tư,
Làm xong thủ tục giả từ Thành Đô.
Xa nơi cuộc sống xô bồ,
Về bên đồng lúa nhấp nhô sáng chiều.
Nơi ngày thơ ấu thương yêu,
Nơi miền lộng gió cánh diều bay xa…
Miền quê chất phác hiền hoà,
Hôm nay rạng rỡ đón ta trở về
Ngày đi gian khổ tái tê
Bây giờ trọn vẹn câu thề thuỷ chung.
Vượt qua bao cảnh bão bùng,

Cây non cứng cáp ung dung sống đời.
Luyên rèn khí chất đi đôi,
Tu tâm , kiến thức vun bồi tương lại.
Nay xem như đã thành tài,
Về đây góp sức chung tay dâng đời.
Hồ sơ ,quyết định xong xuôi ,
Về Phòng Nông Nghiệp (1) tạm thời chờ tin.
Đầu năm một chín tám lăm,
Công ty chưa có đành cam…lội đồng !
Chấp hành tổ chức phân công ,
Vê Ban Cải Tạo (2) của Phòng đầu quân..
Nghiệp vụ kế toán tạm dừng,
Lội bùn, giăng nắng , bàn chân lấm phèn.
Thư sinh trắng trẻo hoá đen,
Dẽo dai, cứng cáp luyện rèn bản thân.
Cán bộ mẫn cán chuyên cần,
Quanh năm ăn ngũ nhà dân phần nhiều.
Bờ đê nhẵn bước liêu xiêu,
Đò đêm lắm bận ngủ liều trên mui.
Bềnh bồng khoảnh khắc cuộc đời ,
Tháng năm nếm trãi chơi vơi lạnh lùng..
Dặn lòng kiên nhẫn trung dung,
Chờ ngày Sen nở giũ bùn đứng lên.
Những ngày gian khổ bưng biền
Tự hào một nổi niềm riêng trong đời,
Vẫn ghi khắc mãi trong tôi,
Lần đầu lương tháng ngất trời niềm vui.
Món tiền cũng chỉ nhỏ nhoi
Mà ghi dấu ấn rạng ngời tim ta.
Từ nay nợ nước ,nợ nhà ,
Thành danh báo đáp Mẹ Cha cũng mừng.
An tâm chờ đến mùa Xuân,
Vững tin hoa thắm theo từng bước chân .
5/5/2018
Khlaphnum.

(1)Phòng Nông Nghiệp Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng.
(2) Ban cải tạo Nông Nghiệp .

(Ảnh : Google)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s