LỤC BÁT ĐỜI TÔI ! Phần 33: CHÂM CHÍCH NGÔN BẤT HỦ ! (*)

L33

Thuở ấy mười chín , hai mươi,
Vẫn hồn nhiên lắm, vẫn cười giòn tan.
Đói cơm, “áo vũ cơ hàn”
Chỉ là chuyện nhỏ chẳng quan tâm nhiều.
Tuy rằng cũng đã khát yêu,
Nhưng vì hoàn cảnh khó liều nói ra.
Cũng thương cũng nhớ lắm à ! 😀
Mà đành giấu kín xót xa trong lòng.
Thôi thì gởi gấm ước mong,
Tập trung tất cả cho hồng cho chuyên. (1)
Gạt luôn tất cả ưu phiền,
Chẳng màng thời cuộc đảo điên ngoài đời.
Hàng ngày vừa học vừa chơi,
Học xong : ăn, ngủ…chẳng rời đi đâu.
Chắc do học quá điên đầu,
Chế ra “tục ngữ: nhiều câu ngạo đời.(2)
Đọc xong cười méo miệng môi,
Chính mình ta lại tự bôi bác mình.
Thường ngày trường vẫn yên bình,
Lâu lâu mở lớp chiêu sinh” người già” (**)
Cán bộ từ các tỉnh xa,
Về đây đa số để mà ăn chơi.
Hết khoá bằng cấp lên đời,
Mặc cho kiến thức rụng rơi giữa đường.
Đau lòng xuống cấp kỷ cương,
Bổng đâu hiện hữu vô thường một câu.
Đó là :” Dốt tợ chuyên tu,
Ngu như tại chức” lu bù cười vui.(3)
Bây giờ nhìn lại ngậm ngùi,
Giả từ dĩ vãng chơi vơi muộn phiền .
27/4/2015
Khlaphnum.

(*) :Những câu châm ngôn trào lộng trong giới HS_SV thời ấy xin mọi người thấu hiểu.
(**) Các khóa Tại Chức .
(1) : Đoàn thể phát động chủ yếu là kêu gọi HS_SV hưởng ứng phong trào ba khoan (chưa có khoan yêu, đã yêu khoan cưới, đã cưới khoan con ! )để tập trung học tập.
(2)Đó là câu : “Ăn như tu, ở như tù, nói chuyện lãnh tụ”
(3) Đó là vấn nạn trọng bằng cấp xuất hiện từ những ngày đầu giải phóng.

Mời các bạn vào đây để xem toàn bộ LỤC BÁT ĐỜI TÔI :
.facebook.com/notes/khla-phnum-chanh/lục-bát-đời-tôi-/1682003591823682/

Thuở ấy mười chín , hai mươi,
Vẫn hồn nhiên lắm, vẫn cười giòn tan.
Đói cơm, “áo vũ cơ hàn”
Chỉ là chuyện nhỏ chẳng quan tâm nhiều.
Tuy rằng cũng đã khát yêu,
Nhưng vì hoàn cảnh khó liều nói ra.
Cũng thương cũng nhớ lắm à ! 😀
Mà đành giấu kín xót xa trong lòng.
Thôi thì gởi gấm ước mong,
Tập trung tất cả cho hồng cho chuyên. (1)
Gạt luôn tất cả ưu phiền,
Chẳng màng thời cuộc đảo điên ngoài đời.
Hàng ngày vừa học vừa chơi,
Học xong : ăn, ngủ…chẳng rời đi đâu.
Chắc do học quá điên đầu,
Chế ra “tục ngữ: nhiều câu ngạo đời.(2)
Đọc xong cười méo miệng môi,
Chính mình ta lại tự bôi bác mình.
Thường ngày trường vẫn yên bình,
Lâu lâu mở lớp chiêu sinh” người già” (**)
Cán bộ từ các tỉnh xa,
Về đây đa số để mà ăn chơi.
Hết khoá bằng cấp lên đời,
Mặc cho kiến thức rụng rơi giữa đường.
Đau lòng xuống cấp kỷ cương,
Bổng đâu hiện hữu vô thường một câu.
Đó là :” Dốt tợ chuyên tu,
Ngu như tại chức” lu bù cười vui.(3)
Bây giờ nhìn lại ngậm ngùi,
Giả từ dĩ vãng chơi vơi muộn phiền .
27/4/2015
Khlaphnum.

(*) :Những câu châm ngôn trào lộng trong giới HS_SV thời ấy xin mọi người thấu hiểu.
(**) Các khóa Tại Chức .
(1) : Đoàn thể phát động chủ yếu là kêu gọi HS_SV hưởng ứng phong trào ba khoan (chưa có khoan yêu, đã yêu khoan cưới, đã cưới khoan con ! )để tập trung học tập.
(2)Đó là câu : “Ăn như tu, ở như tù, nói chuyện lãnh tụ”
(3) Đó là vấn nạn trọng bằng cấp xuất hiện từ những ngày đầu giải phóng.

Mời các bạn vào đây để xem toàn bộ LỤC BÁT ĐỜI TÔI :
.facebook.com/notes/khla-phnum-chanh/lục-bát-đời-tôi-/1682003591823682/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s