LUC BÁT ĐỜI TÔI ! Phần 25 : THỦ TỤC NHIÊU KHÊ.

L26

Riêng phần chi phí đã xong,
Giấy tờ thủ tục lòng vòng nhiêu khê.
Hộ khẩu mấy lượt đi về,
Xuống xã , lên huyện lê thê nhiều ngày.
Cắt lương thực mới thật gay,
Làm đơn, xác nhận cũng trầy trật đa.
Cắt “Nghĩa vụ” mới gọi là,
Chờ hội đồng xét thẩm tra kỹ càng.
Đoàn viên càng phải lo toan,
Giấy chuyển sinh hoạt về đoàn trường thôi !
Làm xong đã muốn rụng rời,
Khó khăn , hách dịch nhiều nơi khó nhằn.
Vẫn chưa hết chuyện lăn tăn,
Phải mang gạo nộp nhà ăn tháng đầu..
Vào thời củi quế gạo châu,
Ngăn sông , cấm chợ cũng rầu lắm đây.
Mười ba ký gạo đặt bày,
Giấy phép vận chuyển…buồn thay một thời.
Thế này cũng vẫn chưa trôi,
Đến phần lý lịch mấy đời kê khai…
Bao nhiêu “sự tích “ bi hài,
Bây giờ ngồi nhớ đắng cay trăm chiều.
11/4/2018.
Khlaphnum.
(ảnh : google)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s