LỤC BÁT ĐỜI TÔI ! Phần 18 : LÁ ĐƠN TÌNH NGUYỆN !

l18
Năm ấy đang học lớp mười,
Tây Nam biên giới vào thời gay go.
Còn đang lứa tuổi học trò,
Cho nên nhiệm vụ chỉ lo học hành.
Vẫn chưa ảnh hưởng chiến tranh,
Dẫu đà đưa tiễn nhiều anh lên đường.
Luôn luôn dõi đến Tiền phương,
Bao hung tin ở chiến trường thảm thê.
Đau thương phủ bóng Làng quê,
Các anh nằm lại không về nữa đâu !
Xác thân gửi chốn rừng sâu,
Mẹ già oằn nặng nổi đau nghẹn lòng.
Tây Nam biên giới chưa xong ,
Biên thuỳ phía Bắc chìm trong lửa hờn.
Chiến tranh kéo tới dập dồn,
Giặc Tàu hung hãn muốn thôn tính mà !
Phút đầu tin tức vang xa ,
Bao người tình nguyện xông pha chiến trường.
Quyết tâm giữ đất quê hương
Hoa Niên từ biệt học đường bút nghiên.
Xôn xao khắp cả mọi miền,
Thanh niện quyết chí thệ nguyền hy sinh.
Giữ yên bờ cõi quê mình,
Dân ta chỉ muốn hoà bình ấm no.
Thế mà chúng lại giở trò,
Xua quân cướp , giết khổ cho dân lành.
Dẫu đang lứa tuổi đầu xanh,
Mà niềm căm phẩn chẳng đành ngồi yên.
Viết đơn tình nguyện gởi lên,
Sẵn sàng góp sức đáp đền non sông.
Cả nước một dạ đồng lòng,
Căm thù phương Bắc còn trong tim này.
Ngàn năm nào dễ nhạt phai
Ngàn năm đô hộ đoạ đày dân ta.
Ngàn xưa đậm nét chưa nhoà,
Chiến công hiển hách chói loà sử xanh.
Cháu con tiếp nối hừng anh
Đuổi quân xâm lược gian manh cút về.
Qua rồi nô lệ lê thê…
Nước Nam quyết giữ lời thề rạng danh.

Lá đơn ngày ấy chân thành ,
Mối thù xâm lược rành rành tâm can.
7/11/2017
Khlaphnum.

(ảnh: google)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s