TÌNH LỠ… !

Anh đừng nhắc chuyện ngày xưa chi nữa,
Đoản khúc buồn đã tắt lửa yêu đương..
Chẳng nợ nhau nên không thể chung đường
Còn duyên số chút ân tình ngắn ngủi.

Lời trách móc chỉ gây thêm buồn tủi,
Để đôi lòng chất chứa nổi khổ tâm.
Biết bao đêm em lau lệ âm thầm
Vì nghịch cảnh đành làm người vong phụ. !

Lời muốn nói chẳng bao giờ là đủ,
Chỉ làm cho người cũ bận tâm thêm..
Cuộc tình mình chẳng đặng miếng trầu têm,
Đành nhắm mắt đưa duyên vào bến lạ.

Nào phải em đã cam tâm đổi dạ,
Trong lòng anh cũng quá hiểu vì sao.
Ly tan này đâu chỉ có anh đau?
Thôi anh nhé đừng trách nhau tình lỡ…

Đời chia lối cho tình mình dang dỡ,
Mộng không thành chớ ai nỡ phân ly.
Chỉ xin anh hãy hiểu rõ oan nghì
Mà duyên phận Nữ Nhi thường cam chịu .
22/3/2018.
Khlaphnum.

(ảnh :Google)TL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s