NGÀY ẤY…BÂY GIỜ !

NGÀY

Bốn mươi năm trước còn ngây dại,
Cặp sách tung tăng chẳng nhuốm sầu.
Sau bốn mươi năm giờ gặp lại,
Ngồi ôn kỷ niệm nhớ gì đâu !

Cô với trò nay tóc bạc rồi,
Thời gian lặng lẽ chẳng ngừng trôi.
Bao nhiêu ký ức còn quên ,nhớ…
Gặp gỡ mừng vui chẳng cạn lời .

Nguyện ước lâu nay đã đạt thành,
Chừng như mọi thứ quá mong manh.
Ân tình vẹn vẻ niềm hoan hỷ,
Nghĩa cả tràn dâng thật thắm tình.

Ròng rã bốn mươi mùa cách trở,
Tao phùng chốc lát phải chia tay.
Phút giây chẳng thỏa niềm nhung nhớ,
Tái ngộ lần sau hẹn sớm ngày !
6/4/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s