NGAO DU !

chùa

Hôm qua tôi ghé nơi này,
Trúc Lâm thiền viện mê say lòng người ,
Yên bình, cảnh trí đẹp tươi,
Tịnh tâm, nguyện ước sớm đời an nhiên .
15/4/2018
Khlaphnum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s