MÀU THỜI GIAN !

Ba lăm năm…thật tuyệt vời
Phút giây tao ngộ niềm vui nào bằng.
Nhớ thời đói khổ thiếu ăn,
Ốm tong teo cả bốn thằng như …ma !
Một dòng ký ức nhạt nhòa,
Vẫn luôn giữ mãi lòng ta tháng ngày
Tình cờ đủ bốn thằng đây,
Rủ nhau tái hiện những ngày xa xưa.
Tình thân nói mấy cho vừa,
Gặp nhau tâm sự vẫn chưa thỏa lòng .
Bây giờ dù đã lên Ông,
Nổi niềm tao ngộ vẫn mong trọn đời !
25/3/2018
Khlaphnum.MTG
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s