ĐÈN DẦU KÝ ỨC !

ĐD

Ngày tháng đã xa xôi
Mà lòng tôi nhớ mãi
Mỗi mùa thi trở lại
Còn tê tái niềm riêng.

Nhớ một thời truân chuyên
Còn vẹn nguyên ký ức..
Chiếc đèn dầu thao thức
Như nổ lực cùng ta.

Mãi đến khi mắt nhoà,
Giọt dầu đà sắp cạn.
Bóng đèn đầy khói ám
Đánh xếp tạm bút nghiên.

Vội vả giấc mơ tiên
Bụng chẳng yên mà ngủ
Sáng ra còn ủ rũ
Lại tranh thủ chong đèn.

Học trò nghèo nên quen
Chẳng bon chen đòi hỏi
Vậy mà nhiều trò giỏi
Ghi chói lọi bảng vàng.

Chẳng buông lời thở than,
Biết nhà đang cảnh khó
Trong mờ mờ tỏ tỏ
Càng lộ rõ quyết tâm.

Từ trong cảnh tối thầm
Vẫn ngấm ngầm nung nấu.
Nguyện một lòng phấn đấu
Cho nhịp cầu sáng tươi.

Ngọn đèn dầu của tôi,
Vẫn sáng soi tâm trí
Ánh đèn vàng ý nhị
Còn nguyên kỷ niệm buồn !
16/5/2018
Khlaphnum.
(ảnh :google)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s