VỊNH CÁI LU.

VỊNH CÁI LU.
LU
Đất sét moi lên cuối hạ du,
Người nung ,kẻ nắn tạo hình thù,
Bụng to miệng rổng bằng như đáy,
Tớ chính danh là một cái Lu.

Lòng Tớ sao bằng đáy biển_sông ,
Mà ai cũng thích , cũng ưng lòng.
Mùa mưa , hạn hán đều mong muốn,
Tớ lắng đuc thành giọt nước trong.

Cũng bởi người ta đã định rồi,
Lòng Lu chỉ chứa bấy nhiêu thôi
Tham lam muốn đỗ thêm nhiều nữa,
công sức tràn theo giọt nước trôi !

14/11/2008 ( chỉnh lý 13/3/2018)
Khlaphnum.
(ảnh Khlaphnum)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s