THUỞ MƯỜI LĂM !

THUỞ MƯỜI LĂM !

Nếu như cái thuở mười lăm ,
Anh gan một chút dám cầm tay em.
Biết đâu giờ chẳng phải thèm ,
Cứ mơ màng đợi những đêm trăng rằm.
Ánh vàng trãi lối xa xăm
Để cho hai đứa âm thầm sóng đôi.
Lặng thinh chẳng nói một lời,
Hồi lâu em lại giục tôi quay về.
Uả !…mà…sao lạ kỳ ghê ?
Em thong thả bước chẳng hề quay lưng.
Đi qua cầu khỉ rung rung,
Tim tôi bối rối ngập ngừng…lạ chưa !
Đưa tay tôi nắm…lá dừa,
Mà tôi cứ ngỡ em đưa tay mềm….
………………………………………..

Giật mình mở mắt lim dim,
Phin cà phê chảy tèm nhem trên bàn . !
27/10/2017
Khlaphnum.
15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s