GIỌT SẦU THU !

GIỌT SẦU THU !

Em hãy nhìn sâu vào đáy mắt anh ,
Có chợt thấy những mong manh vụn vỡ ?
Có thấy được bao nhiêu niềm trăn trở,
Những hoài Thu dang dỡ phía trời xa !

Hay là em chỉ nhìn thấy phôi pha,
Màu tim tím thiết tha từ em đó.
Rượu nồng giờ cũng cạn đáy , bình khô,
Còn chi để đợi chờ trong khắc khoải .

Dáng ngày xưa vẫn còn trong anh mãi,
Dẫu Thu giờ ái ngại chẳng về thăm.
Một mình anh lặng lẽ bước âm thầm
Theo lối nhỏ dư hương màu Cúc dại .

Mùa đã đi chắc không hề trở lại,
Để hồn ai luyến ái mãi hằn sâu.
Nổi nhớ nhung cứ kết nối nhịp cầu,
Cho kỷ niệm quay đầu về chốn cũ .

Khoảng trời riêng có bao vì Tinh Tú
Rượu cạn bầu mà đếm mãi chưa xong.
Nổi buồn dâng tràn ngập ở trong lòng,
Mà ru mãi giấc nồng chưa chịu đến.

Đừng mơ nữa con thuyền đâu về bến,
Biết lênh đênh ở tận chốn xa nào?
Dẫu mình ta mang nổi nhớ chênh chao
Cũng cầu chúc cho Thuyền yên bến lạ !
12/10/2017
Khlaphnum.
(ảnh :google)thu-sau.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s