VỌNG THU !

VỌNG THU !

Nửa đời ta cứ vọng Thu,
Mùa đi trời cũng âm u nổi buồn.
Gió vờn theo hạt mưa tuôn,
Mà sao chẳng thổi nổi buồn bay đi ?
Để lòng thổn thức tình si,
Để cho Cúc Dại phân bì ái ân.
Ước gì ta được phân thân,,
Nữa phần Cúc dại ,nữa phần Thu hoang.
Thấm lòng từng giọt sương tan,
Chơi vơi ảo mộng địa đàng cũng cam.
Mặc đời mai mỉa tham lam ,
Cả đời ta vẫn âm thầm mộng du.
Dẫu khi an giấc ngàn thu,
Linh hồn cũng mãi vu vi kiếm tìm.
Mùa Thu sao mãi lặng im,
Để lòng ta phải đắm chìm trong Thơ .
18/9/2017
Khlaphnum.

(Ảnh : google)
vong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s