THAO THỨC !

THAO THỨC !

Lại mùa xuân nữa về đây,
Đêm qua giấc ngủ chẳng say tí nào
Thành ra chẳng biết chiêm bao
Có thèm chờ đợi lao xao ngoài màn?
Thêm mùa. thêm tuổi sang trang,
Mà lòng vẫn cứ ngỗn ngang chuyện đời.
Trãi bao nghịch cảnh đổi dời,
Bao nhiêu mộng tưởng vẽ vời xót xa…
Đến giờ ta vẫn là ta,
Chén cơm, manh áo khó mà an tâm.
Vẫn trong quỹ đạo thăng trầm
Nợ đời như đợt sóng ngầm bủa vay.
Cái lo canh cánh đêm ngày
Bao giờ trả hết khoản vay ân tình .
Xuân về trời đất lung linh,
Riêng ta ngồi đếm nhục vinh phận đời…
Thế gian quá nữa cuộc chơi,
Vẫn còn ngụp lặn rả rời tấm thân.
Lần mò trong cõi phù vân,
Cam tâm một kiếp hồng trần rủi may.
Dù cho tay trắng_ trắng tay
Chỉ mong sức khoẻ tràn đầy như xuân.
Quyết tâm đấu cật , nai lưng
Đến khi hơi thở cuối cùng…đành thôi.
19/01/2016
Khlaphnum.
thao

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s