LỜI CUỐI CHO MÙA THU !

LỜI CUỐI CHO MÙA THU.

Thu đi…quay gót lạnh lùng,
Câu thơ nặng trĩu nổi buồn mênh mang…
Bới tung nấm mộ lá vàng,
Tìm trong dĩ vãng bẻ bàng niềm tin,
Trách chi một chút vô tình,
Khiến heo may phải lặng thinh nẻo về.
Giọt buồn nào chẳng tái tê,
Để cho mùa tới vụng về lướt qua.
Dẫu sao cũng chút mặn mà,
Vội vàng chỉ để xót xa cõi lòng.
Rồi mai về lại Mùa Đông,
Chắc gì hơi lạnh thấm trong tâm hồn.
Thôi ta lặng lẽ vùi chôn,
Những Mùa Thu cũ…cô đơn cũng đành.

Khlaphnum.
(ảnh : Google).lcmt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s